راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه مقاله

پژوهش نامه علمی تحلیلی کشاورزی و منابع طبیعی (وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین) در تمامی رشته های علوم کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دامی مقاله های تحقیقی حاصل از پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای را که به زبان فارسی نوشته شده و قبلاً به هیچ طریق انتشار نیافته و یا همزمان به مجلات دیگر فرستاده نشده باشد را با داوری علمی و ادبی پذیرفته و براساس اولویت وصول منتشر می نماید. مقاله هایی که خلاصه آنها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده باشند مستثنی می باشند.

روش نگارش:

- مقاله باید روی کاغذ A4 با فاصله سطرهای یک سانتیمتر و حاشیه سه سانتیمتر از هر طرف تایپ شده در محیط Word  نسخه 2010 با مشخصات ذیل:

عنوان مقاله BZar 14 B

نام نویسندگان Blotus 14

متن فارسی Blotus 14 و برای متن انگلیسی Times New Roman 12

عناوین اصلی شامل چکیده، مقدمه، مواد و روشها و ... قلم BZar 14 B

عنوان مقاله در چکیده انگلیسی Time New Roman 12 B

نام نویسندگان و متن چکیده انگلیسی Time New Roman 12

چکیده فارسی و انگلیسی و منابع مورد استفاده تک ستونه و مابقی مقاله دوستونه باشد.

- حداکثر تعداد صفحات قابل قبول 15 صفحه می­باشد.

- در نگارش مقاله توصیه می­شود که تا حد امکان از به­کار بردن واژه­های بیگانه پرهیز شود. استفاده از واژه­های مصوب فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران که در مجموعه کتاب­های 'فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی' چاپ دانشگاه تهران گردآوری شده، توصیه می­شود.

- اسامی و واژه­های علمی، مکان­ها، مواد و سایر اصطلاحات خارجی را در متن مقاله به زبان فارسی نگاشته و با گذاشتن شماره در قسمت بالا و سمت چپ این واژه، خواننده به زیرنویس همان صفحه که در آنجا واژه مورد نظر به زبان اصلی نوشته شده است، هدایت شود.

- در متن مقاله، اعداد صفر تا نه به حروف و اعداد 10 به بالا به عدد نوشته شود (به استثنای اعداد داخل جداول، شکل­ها و شماره رفرنس­های ارائه شده در پایان جمله و شماره­گذاری فرمول­ها).

-  % در متن مقاله به صورت کلمه درصد نوشته شود.

- زیرنویس­ها (Footnotes) به­صورت خودکار وارد شوند.

- فرمت جداول از نوع راست به چپ باشد.

- کادر اطراف نمودارها حذف شود.

- نمودارهای رسم شده در نرم­افزارهایی از قبیل اکسل به­صورت عکس نباشند.

- میان کلمه و نقطه (.)، کاما (،)، علامت سوال (؟) و پرانتز () فاصله نباشد و بلافاصله بعد از این علامت­ها یک فاصله باشد.

- نام­های علمی (جنس و گونه) در متن و رفرنس، ایتالیک باشند. نام دانشمند معرفی­کننده گونه به صورت غیرایتالیک و حرف اول آن با حروف بزرگ باشد. مثال: Juglans regia L.

- شماره فرمول­ها در داخل پرانتز نشان داده شوند.

- در چکیده فارسی، متن مقاله، جدول­ها و شکل­ها، تاریخ­ها به شمسی و در چکیده انگلیسی به میلادی ارائه گردد.

 

بخش­های مختلف مقاله:

قسمت­های مختلف مقاله به­ترتیب شامل: عنوان، چکیده، واژه های کلیدی، مقدمه، مواد و روش­ها، نتایج و بحث، پیشنهادات- تشکر و قدردانی (اختیاری)، منابع مورد استفاده، عنوان انگلیسی، چکیده انگلیسی، واژه های کلیدی انگلیسی می­باشد.

به همراه هر مقاله لازم است یک صفحه در برگیرنده­ عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی و مرتبه علمی نویسنده(گان) مقاله، نام و نشانی محلی که پژوهش مورد نظر در آنجا صورت گرفته است و نام و نشانی مؤسسه­ای که نویسنده یا نویسندگان در آنجا اشتغال دارند، شماره تلفن همراه نویسنده(گان)، شماره تلفن محل کار، نمابر (فاکس) و پست الکترونیکی نویسنده (گان) و آدرس کامل پستی همراه با صندوق پستی و کدپستی نویسنده مسئول مکاتبات مشخص شود. لازم به ذکر است در صفحه شناسه مقاله، نویسنده مسئول مکاتبات با علامت ستاره و همچنین عنوان یا عناوین نویسنده(گان) با شماره مشخص گردد. فرم تعهدنامه در سایت نشریه قابل دسترسی است. امضای نویسنده ی مسئول در این فرم الزامی است. در صورت تغییر آدرس نویسنده، با کارشناس مجله تماس حاصل فرمایید.

 

1- عنوان، چکیده و کلمات کلیدی (صفحه اول)

عنوان مقاله بایستی کوتاه و از محتوای مقاله برگرفته شده باشد، و به سهولت برای خواننده قابل درک باشد. عنوان مقاله باید بین 15 تا 20 کلمه باشد. در عنوان مقاله و چکیده به ‌جز در موارد مقیاس‌های استاندارد از کلمات اختصاری استفاده نشود. چکیده فارسی در یک پاراگراف و حداکثر در 10 سطر ارائه گردد. چکیده باید بیان­گر مسئله، هدف، روش و نتایج تحقیق باشد. در زیر چکیده واژه های کلیدی ذکر گردد. در این بخش حداکثر پنج کلمه کلیدی به ترتیب حروف الفبا نوشته شود. کلماتی که در عنوان مقاله آمده است نباید مجددا در کلمات کلیدی تکرار شوند.

2- مقدمه (صفحه دوم)

در یک صفحه ارائه گردد و در آن ضمن مرور پژوهش­های پیشین، در پاراگراف آخر هدف پژوهش توضیح داده شود.

3- مواد و روش­ها (صفحه سوم)

نحوه انجام پژوهش (شامل مواد و وسایل مورد استفاده، روش­های ارزیابی، طرح آماری و نحوه تجزیه آماری داده­ها) توضیح داده شود.

4- نتایج و بحث

نتایج حاصله از پژوهش را می­توان به صورت جدول و شکل ارائه کرد و فقط تحلیل نتایج را در متن آورد. بعضی از نتایج ساده را می­توان در داخل متن و بدون ارائه جدول یا شکل ارائه نمود. هر جدول یا شکل بایستی دارای عنوان مشخصی باشد. عنوان باید تا حد ممکن واضح و بیان­گر محتوای جدول و شکل مربوطه باشد، به گونه­ای که خواننده بدون مراجعه به متن بتواند کلیه اطلاعات مورد نیاز برای درک جدول را مشاهده نماید. برای نوشتن عنوان 'جدول' (یا 'شکل') باید پس از ذکر کلمه 'جدول' ( یا 'شکل')، شماره آن و سپس یک خط تیره و بعد از آن عنوان جدول (یا شکل)، نوشته شود. تاریخ­های مورد اشاره در متن جداول (یا شکل­ها)، به شمسی تبدیل گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمایش با نتایج حاصل از سایر پژوهش‌ها مقایسه شود. تا حد ممکن بایستی موارد اتفاق نظر و یا اختلاف نتایج این پژوهش با پژوهش­های دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام کاربردهای نتایج پژوهش انجام شده و استنتاج اساسی از آن در قالب یک نتیجه­گیری کلی ارائه شود. لازم است که تفاوت میانگین‌ها در جداول یا شکل­ها با استفاده از حروف کوچک انگلیسی نشان داده شوند. .

* در هر قسمت از مقاله که به یک جدول و یا شکل اشاره شد، بلافاصله بعد از پاراگراف، جدول و یا شکل مربوطه ارائه شود.

* در شکل­ها و جداول، اعداد و مطالب به فارسی درج گردند .

* عنوان منحنی، نمودار و شکل­ تحت عنوان 'شکل' در زیر آن ذکر گردد.

* عنوان جدول در بالای آن درج گردد.

* داخل متن جدول نبایستی خطوط افقی یا عمودی کشیده شود.

* هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به آن ستون باشد، مگر این که تمام ستون­ها دارای واحد یکسان باشند که در این صورت باید واحد مربوطه را در عنوان جدول قید نمود.

* برای بیان توضیح­های اضافی در خصوص هر جدول می­توان به­ترتیب از علائم اختصاری *، ** و ......  در متن جدول استفاده نمود و با نشان دادن آن­ها در زیر جدول و ارائه توضیح، اطلاعات لازم را در اختیار خواننده قرار داد.

* اشکال کامپیوتری، ترسیمی و عکس­ها باید به­طور کامل واضح باشند.

* اعداد ارائه شده جهت سهولت درمقایسه، در جداول تا یک و یا دو رقم اعشار گرد شوند.

5- تشکر و قدردانی (اختیاری)

نویسنده(گان) می­توانند از اشخاص، سازمان­ها و  افراد حقیقی یا حقوقی که امکانات اجرای پژوهش مانند تأمین بودجه، وسائل آزمایشگاهی، صحرایی و غیره را فراهم نموده­اند و یا در اجرای آن کمک کرده­اند، تشکر و قدردانی نمایند. توصیه می­شود این قسمت تا حد ممکن کوتاه و حداکثر در چهار خط، قبل از منابع مورد استفاده ارایه شود. قدردانی از داوران و دیگر نویسندگان مقاله و همچنین درج واژه­های دکتر و مهندس قابل پذیرش نیست.

6- منابع مورد استفاده

 در بخش 'منابع مورد استفاده'، فقط منابع ذکر شده در متن مقاله مطابق دستورالعمل زیر ارائه شوند. دقت شود که کلیه منابع ارجاع داده شده در متن باید در این بخش آورده شوند. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی براساس حروف الفبا شماره­گذاری و تنظیم شوند. در مورد مقالات، به ترتیب باید نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده، تاریخ انتشار مقاله در داخل پرانتز، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، شماره جلد، شماره مجله در داخل پرانتز و بعد از دو نقطه اولین و آخرین صفحات مقاله ارایه شوند. مثال:

  • مقالات

D        مقاله فارسی با یک نویسنده:

1 . مین­باشی معینی م (1385) اکوفیزیولوژی گل جالیز. زیتون. 172(2): 10-1.

D        مقاله فارسی با دو نویسنده:

2 . افیونی د. و محلوجی م (1385) تجزیه همبستگی برخی صفات زراعی در ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) در تنش شوری. نهال و بذر. 22(2): 199-186.

D        مقاله فارسی با سه نویسنده و یا بیشتر:

 3. گل­پرور ا. ر.، مجیدی هروان ا. و قاسمی پیربلوطی ع (1383) بهبود ژنتیکی پتانسیل عملکرد و مقاومت به تنش خشکی در ژنوتیپ­های گندم نان (Triticum aestivum L.). خشکی و خشکسالی کشاورزی. 13: 24-13.

D        مقاله انگلیسی با یک نویسنده:

1. Dennis FG (1976) Trials of ethephon and other growth regulators for delaying bloom in tree fruits. American Society for Horticultural Sciences. 101(3): 241-245.

D        مقاله انگلیسی با دو نویسنده و بیشتر:

1. Champagnat P and Come D (2003) Some thoughts on hormonal regulation of bud and seed dormancy. Acta Horticulturae. 179: 123-131.

2. Johnsoton SA, Springer JK and Lewis GD (1979) Fusarium moniliforme as a cause of stem and crown rot of asparagus and its association with asparagus decline. Phytopathology. 69: 778-780.

  • چکیده مقاله

در صورتی‌که مقاله­ای به صورت خلاصه (Abstract) چاپ شده است روش نوشتن آن همانند مقاله است ولی کلمه (Abst.) در قسمت آخر در داخل پرانتز ارایه شود: مثال:

Phytopathology. 71: 1004 (Abst.).  

  • کتاب تألیفی

1. شجاعی م (1357) حشره‌شناسی (اتولوژی، زندگی اجتماعی و دشمنان طبیعی). جلد سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران. 276 صفحه.

1. Snedecor GW and Gochran WG (1973) Statistical Methods. 6th Ed. The Iowa State University Press, Iowa, 593 p.

  • فصل کتاب

1. Castejon M, Romero-Munoz F and Garcia L (1987) Phenology and control of Orobanche cernua in sunflower with glyphosate. In: Weber HC and Forstreuter W (Eds.), Parasitic flowering plants. Marburg, F.R.G., pp. 121-126.

2. Jaworski CA and Phatak SC (1993) Canola seed yield in relation to harvest methods. In: Janick J and Simon JE (Eds.), New crops. John Wiley, New York. pp. 300-301.

  • مقالات چاپ شده در مجموعه مقالات همایش­ها، کنگره­ها و سمینارها

1. وحدتی ک (1388) گزارشی از آخرین رهیافت­های تحقیقاتی گردو در کشور. ‎‏مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. 22-25.

1. Locascio SJ, Fiskell JGA and Everett PE (2000) Advances in watermelon fertility. Proceeding 14th Tropical Region, American Society for Horticultural Sciences. 223–231.

  • نشریات الکترونیکی

1. USDA-National Agricultural Statistics Service (2000) Published estimates data base (PEDB) [Online]. Available at http://www.nass.usda.gov:81/ipedb/ (accessed 15 May 2001; verified 24 Aug. 2001). USDA-NASS, Washington, DC. USA.

2. Wear D (2000) Research projects, Southern Forest Resource Assessment Consortium [Online]. Available at http://www.rtp.srs.fs.fed.us/ econ/research/sofac/projects.htm (modified 13 Mar. 2000; accessed 8 July 2000; verified 22 May 2001). USDA Forest Serv., Research Triangle Park, NC. USA.

  • پایان­نامه

رضایی ر (1386) تأثیر قدرت رشد نهال­های بذری گردو بر ریشه­زایی و گیرایی پیوند‏‎. دانشگاه تبریز. تبریز. رساله دکتری.

Reeder JD (2001) Nitrogen transformations in revegetated coal spoils. Colombia State University, Fort Collins, Ph.D. Dissertation.

نحوه ارجاع منابع مورد استفاده در متن مقاله:

ارجاع معمولاً پس از یک مطلب مهم قید می­شود و فقط شماره منبع مورد استفاده در پایان جمله و در داخل پرانتز نوشته شود. لذا از نوشتن نام محققین به زبان فارسی و یا انگلیسی در متن مقاله خودداری شود. مثال:

" در حدود 13 درصد زمین‌های زیرکشت و 30 تا 50 درصد اراضی مورد آبیاری تحت تأثیر نمک هستند (16)."

" ... و در بررسی اثر شوری‌های مختلف آب آبیاری بر خصوصیات مختلف تعداد زیادی از ارقام گندم هگزاپلوئید و تتراپلوئید، از شاخص ضریب حساسیت به تنش استفاده شده است (4، 10 و 16)."

7- عنوان و چکیده انگلیسی (Abstract) (صفحه آخر)

در آخرین صفحه، عنوان، چکیده انگلیسی و کلمان کلیدی ارائه شود و چکیده حداکثر 10 سطر باشد. چکیده انگلیسی ترجمه کامل و صحیح چکیده فارسی باشد و درصورت تغییر و بازنگری چکیده فارسی، تغییرات در چکیده انگلیسی نیز اعمال شود. تاریخ­های مورد اشاره در چکیده انگلیسی باید به میلادی تبدیل شوند. کلمات کلیدی عیناً ترجمه کلمات کلیدی فارسی (به­ترتیب از A تا Z) و حرف اول کلمات با حرف بزرگ باشد. کلمات کلیدی انگلیسی ارائه شده براساس حروف الفبا و عیناً ترجمه کلمات فارسی باشد. چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل و صحیح چکیده فارسی باشد و در صورت تغییر و بازنگری چکیده فارسی، تغییرات در چکیده انگلیسی نیز اعمال گردد. کلماتی که در عنوان مقاله آمده است، نباید مجدداً در کلمات کلیدی تکرار شوند.

تذکرات مهم:

- هیأت تحریریه مجله در عدم پذیرش، پذیرش و نیز هرگونه ویرایش لازم در مقاله آزاد است.

- مسئولیت کامل نظرهای ابراز شده در مقاله­ها و نیز رعایت حقوق مؤلفین و پژوهش­گران به عهده نویسنده­(گان) مقاله می­باشد.

- مقالاتی که مطابق راهنمای تهیه مقاله تهیه نشده باشند، در جلسه اعضای هیأت تحریریه مجله مطرح نخواهند شد.

- اسامی نویسندگان به همان ترتیب که در زمان تشکیل پرونده درج گردیده، در زمان چاپ مقاله ارائه خواهد شد و هیچ تغییری در ترتیب و یا تعداد نویسندگان اعمال نمی­گردد.

 

 

 

نشانی: قزوین- بلوار شهید بهشتی- روبروی مجتمع هلال احمر- پلاک 118 - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

تلفن دفتر نشریه: 4-3358003-0281           پست الکترونیکی: qarrc@yahoo.com