تماس با ما

نشانی پستی: قزوین- بلوار شهید بهشتی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

صندوق پستی 618-34185

تلفن:

028-33348490

028-33358004


CAPTCHA Image