اهداف و چشم انداز

این نشریه در نظر دارد با انتشار دستاوردها و یافته های علمی و پژوهشی ضمن اطلاع‌رسانی به جامعه متخصصین کشاورزی ، پژوهشگران، کارشناسان، دانشجویان، آخرین یافته‌های پژوهشی و نتایج ماخوذه در حوزه علم کشاورزی و منابع طبیعی را جمع‌آوری نموده و در راستای ارتقاء این حوزه کمک نماید.

دامنه عمل:

الف) مقالات کامل پژوهشی که حاصل از یک پژوهش اصیل باشد.

ب) مقالات مروری که توسط اساتید و پژوهشگران برجسته و صاحبنظر در موضوعات مختلف کشاورزی و منابع طبیعی، بر اساس مقالات، کتاب‌ها و سایر نشریات منتشره که اغلب آنها توسط شخص متخصص نگارنده مقاله مروری منتشر شده است، با نگاهی به سایر مقالات و نشریات منتشره در موضوع مورد بحث در ایران و سایر کشورهای جهان برای تبیین خط مشی آتی در موضوعی تخصصی ارائه می‌شود، قابل بررسی و چاپ است.

ج) مقالات ترویجی حاصل از یافته های تحقیقاتی جهت ارتقاء بهره وری در حوزه کشاورزی ومنابع طبیعی