لزوم توجه به اصلاح، توسعه کشت و تولید گندم دوروم در دیمزارهای مناطق سردسیر کشور

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران

چکیده

در برخی منابع مبداء و منشاء پیدایش گندم دوروم نواحی غربی ایران ذکر شده است. در حال حاضر سطح زیر کشت آن در ایران حدود 400-250 هزار هکتار است. در مقایسه با برخی کشورهای همسایه نظیر ترکیه که حدود 50% از سطح زیر کشت دوروم در مناطق سردسیری قرار دارد، متاسفانه در کشور ما توجه چندانی به آن نشده است. تحقیقات به نژادی دوروم در مناطق سردسیر دیم کشور از سال زراعی 75-1374 در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم شروع گردیده و نتایج حاکی از وجود پتانسیل مناسب در زمینه سازگاری به خشکی، مقاومت به سرما و بیماری‌ها و… در جمعیت اصلاحی بوده است. با توجه به اینکه میزان پروتئین ماکارونی و محصولات مشابه که از گندم دوروم استحصال می‌گردند بیشتر از برنج بوده و میزان کالری و مواد معدنی آن تقریبا مساوی برنج است، لذا توسعه سطح زیر کشت و تولید دوروم به‌منظور جایگزینی و تغییر الگوی مصرف ماکارونی به جای برنج موجب صرفه‌جویی اقتصادی، بهداشت غذایی و سلامت تغذیه افراد جامعه و استفاده بهینه و مطلوب از ظرفیت دیمزارهای مناطق سردسیر دیم کشور خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات