استفاده از نانوذرات روی در تغذیه دام

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات دام و طیور، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، قزوین، ایران

2 مدیر بخش دام و طیور پژوهشکده امنیت غذایی و خودکفائی سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده

نانوتکنولوژی فناوری جدیدی است که در حوزه های مختلف علم از جمله کشاورزی کاربرد دارد. یکی از زیر بخش های مرتبط با کشاورزی که این تکنیک در آن گام نهاده است دامپروری و مبحث تغذیه دام می باشد. مواد معدنی یکی از بخش های مهم و مورد توجه در تغذیه دام می باشند و عنصر روی نیز یکی از عناصر کم نیاز مهم می باشد که تحقیقات زیادی در زمینه استفاده از فناوری نانو روی آن انجام شده است. اندازه ذرات در نانوذرات اکسید روی بین 1 تا 100 نانومتر می باشد. این ماده سبب تحریک رشد و افزایش تولید شده و بر ایمنی و تولید مثل حیوان مؤثر است. به دلیل زیست فراهمی بالای نانوذرات اکسید روی، این مکمل در مقایسه با منابع معمول روی می تواند در مقادیر کم در جیره حیوان مورد استفاده قرار گیرد و در عین حال سبب کاهش نگرانی های مرتبط با آلودگی محیط زیست گردد؛ با این حال در مورد تعیین میزان مصرف در جیره دام ها نیاز به مطالعات تکمیلی بیشتری می باشد. مطالب ارائه شده در این مقاله امکان استفاده از نانوذرات روی را به عنوان یک مکمل غذایی در تغذیه دام مورد بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات