بررسی راهکارهای تقویت تولید کا لاها ی داخلی در راستای اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

چکیده

بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی بیش از هر زمان بحث فشارهای سیاسی ،نظامی،تبلیغاتی و اقتصادی از جانب کشورهای چپاولگر از جمله آمریکا،انگلیس و سایر همپالگی هایش بر علیه ملت بزرگ وانقلابی کشور عزیزمان مطرح بوده و شاهد تحریم ها و تهدید های گوناگونی از جانب آنها و ایادیشان بوده ایم و این روند به بهانه های مختلف ادامه دارد تا این ملت شریف و شهید پرور را به زانو درآورند و به اهداف شوم خود که به یغما بردن منابع کشور می باشد نائل شوند.ولی هوشیاری این مردم مسلمان به همراه رهبری دلیرو شجاع بارها حیله و تزویر دشمنان را نقش بر آب کرده است.حال یکی از حیله های جدید این دشمنان قسم خورده نشان روی به سوی دستاوردها و تولید ملی کشور است که با استفاده از توانمندی های علمی کشور حاصل می شود که این برای مردم کشور امری بدیهی شده است که به حول قوة الهی و با متکی به دانشمندان داخلی تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده است،و هدف این مقاله بررسی وپرداختن به تولید کالاهای داخلی و اهمیت آن است وراهکاری عملی که در رسیدن به این باور که می توان با متکی بودن به تولید داخلی بخش عمده ای از تحریم ها را سپری نمود که این با اتکای بر نیروی تولیدی داخل کشورحاصل می شود و در راستای اقتصاد مقاومتی موجب تقویت قوة اقتصادی کشور و مقاومت در برابر زورگویان و خنثی نمودن اهداف آنها خواهد شد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات